SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu National Interest: Unia należy do elit - nie zyska poparcia dla reform

National Interest: Unia należy do elit - nie zyska poparcia dla reform

Email Drukuj PDF

Eksperci zza oceanu widzą symptomy coraz głębszego pęknięcia między Brukselą a społeczeństwami europejskimi. Według Amitai Etzioni z The National Interest dążenie do pogłębienia unii fiskalnej przez Paryż i Berlin doprowadzi do cedowania kolejnych uprawnień na rzecz urzędników z Komisji Europejskiej którzy mają coraz mniejszą legitymację wśród Europejczyków.

Porównując integrację poszczególnych Stanów Zjednoczonych która przebiegała długofalowo i oddolnie z integracją fiskalną krajów strefy euro wymuszoną przez kryzys i kierowaną przez polityków bez poprzedzenia jej jakimikolwiek konsultacjami społecznymi, można już teraz obawiać się o sukces nowego europejskiego projektu.

Ekspert TNI powołuje się tu na analizę ankiet Eurobarometru, która wskazuje, że od początku lat dziewięćdziesiątych poparcie dla integracji europejskiej systematycznie maleje i spadło z 62 procent w 1991 roku do 31 procent w 2010 roku. Według niego obecnie Europą rządzą wąskie elity nie mające poparcia społeczeństw europejskich a unia fiskalna jedynie to zjawisko pogłębi.

Zdaniem publicysty taka władza nie zjedna sobie opinii publicznej dla żadnego ambitnego projektu, nie mówiąc już o zorganizowaniu poparcia dla trudnych reform przed którymi stoją kraje strefy euro. Dlatego też Etzioni jest przekonany, że Europa stoi dziś przed wyborem – głębsza integracja dzięki zwiększeniu partycypacji społecznej lub jej erozja wynikająca z braku więzi pomiędzy centralą w Brukseli a Europejczykami.

Link: http://nationalinterest.org/commentary/curing-what-ails-europe-6237

 


Start Przegląd prasy i Internetu National Interest: Unia należy do elit - nie zyska poparcia dla reform