SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Ekspert American Enterprise Institute: czy gospodarka Chin zwalnia i jaki to będzie miało skutek dla światowej gospodarki?

Ekspert American Enterprise Institute: czy gospodarka Chin zwalnia i jaki to będzie miało skutek dla światowej gospodarki?

Email Drukuj PDF

W kwietniowym Policy Research John H. Makin z AEI zastanawia się czy obniżenie się  rocznego tempa wzrostu chińskiej gospodarki z poziomu 9,2 proc. na koniec zeszłego roku do poziomu 7 proc. w pierwszym kwartale tego roku wpłynie negatywnie na ogólnoświatową gospodarkę.

Najbardziej symptomatycznym przejawem spowolnienia chińskiej gospodarki jest spadek wskaźników produkcji, odzwierciedlających wzrost PKB, jak również innych indeksów, w tym np. HSBC PMI index który obecnie kształtuje się na poziomie 48,3 punktów, w porównaniu do 52 w grudniu. Kryzys przeżywa także sektor mieszkalny, w którym tylko w ciągu lutego ceny mieszkań spadły w 45 z 70 miast, co w dużej mierze potwierdza tendencję widoczną w ostatnich sześciu miesiącach.

Makin zwraca uwagę na fakt, iż w tym samym czasie gdy chińska gospodarka traci swój dotychczasowy impet, zakończony został okres umacniania się chińskiej waluty. Jego zdaniem jest to z korzyścią dla Chin, gdyż słabsza waluta oznacza mniejsze koszty eksportu do globalnych rynków pogrążonych w kryzysie. Ma to szczególne znaczenie jeśli weźmie się pod uwagę nadchodzącą zmianę przywództwa politycznego w Chinach, która nastąpi pod koniec tego roku, w trakcie której chińska klasa rządząca woli unikać gwałtownych zmian gospodarczych, zwłaszcza powiązanych z polityką monetarną. Do pewnego stopnia potwierdza to wypowiedź premiera Wen Jiabao, który podczas marcowego kongresu rządzącej partii, powiedział, iż „ kurs wymiany RMB [juan] jest prawdopodobnie bliski poziomowi równowagi”. Zdaniem Makin oznacza to, że ewentualna korekta kursu walutowego nastąpi dopiero po listopadowych wyborach, w zależności od nowego poziomu równowagi, co da możliwość elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację gospodarczą: w momencie, w którym spowolnienie gospodarki wraz ze spadkiem inflacji utrzymywałoby się na dotychczasowym poziomie, niższy kurs juana będzie korzystnie oddziaływał na gospodarkę, nawet jeśli wywoła to konflikty z partnerami handlowymi Chin, a zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi.

Taka sytuacja stwarza szansę dla Chin, które poprzez stymulację własnej gospodarki, np. dzięki inwestycjom w sektor transportowy i infrastrukturę rolną, mogą wpłynąć pozytywnie na ogólnoświatową gospodarkę i wzrost gospodarczy. Niemniej nie jest obecnie wiadome, czy nowi liderzy zdecydują się na ten krok. Zdaniem Makina wobec pogrążonej w recesji i prowadzącej politykę oszczędności Europie, oraz nieznacznego wzrostu gospodarczego w USA, który dodatkowo może być ograniczony z końcem roku wraz z wyborami prezydenckimi i wejściem w życie przepisów podwyższających podatki, oznacza to, iż spowolnienie w Chinach nie mogło przyjść w gorszym momencie. Jeśli bowiem Chiny, podobnie jak wcześniej Europa i Stany Zjednoczone, stracą pęd (ang. momentum) będzie to oznaczało większe rozczarowanie i trudniejszy powrót niż miało to miejsce w 2010 i 2011 roku.

Źródło: http://www.aei.org/outlook/economics/international-economy/is-china-slowing-down/

Opracował Sebastian Górka

 


Start Przegląd prasy i Internetu Ekspert American Enterprise Institute: czy gospodarka Chin zwalnia i jaki to będzie miało skutek dla światowej gospodarki?