SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Der Spiegiel: kiedy Niemcy stracą cierpliwość?

Der Spiegiel: kiedy Niemcy stracą cierpliwość?

Email Drukuj PDF

Na łamach anglojęzycznej strony internetowej niemieckiego „Der Spiegiel” Jan Fleischhauer w sarkastyczny sposób krytykuje dotychczasowe działania nowo wybranego prezydenta Francji, jak również ostrzega niemieckich polityków przed dalszymi skutkami francuskiej polityki gospodarczej, która może w niedalekiej przyszłości okazać się jawnym szantażem skierowanym pod adresem Niemiec. Autor „Der Spiegiel” zwraca też uwagę, że Francja Francois Hollande’a, na równi z pogrążonymi w kryzysie Grecją i Hiszpanią, wystawia na próbę niemiecką cierpliwość.

Fleischhauer przede wszystkim krytykuje pierwsze posunięcia nowego prezydenta, które jego zdaniem na pewno nie przyczynią się do poprawy stanu francuskiej gospodarki. Dotyczy to m.in. obniżenia we Francji wieku emerytalnego do 60 roku życia. Fleischhauer podkreśla, iż nie zważając na prawa ekonomii, społeczeństwo francuskie lekceważy swoje problemy demograficzne, co w przyszłości może oznaczać brak wystarczającej liczby pracowników, niezbędnych do utrzymania obecnego poziomu życia. Wreszcie, wskazuje on na francuskie przeświadczenie, że wszelkie problemy mogą zostać rozwiązane dzięki wsparciu ze strony bogatszych Niemców.

Działania Hollande’a, w tym m.in. wyrażenie zgody na udzielenie wsparcia finansowego hiszpańskim bankom bez dodatkowych obostrzeń, zdaniem Fleischhauera, tak naprawdę mają za zadanie ułatwienie uzyskania w przyszłości podobnej pomocy bankom francuskim. Złamanie, lub ustanowienie wyjątku od zasady stwierdzającej, że kraje mogą otrzymywać pomoc finansową jedynie w zamian za pozwolenie na zewnętrzny nadzór finansowy, w praktyce oznaczać będzie bowiem, iż ze wcześniejszych ustaleń nie pozostanie nic więcej, niż „ładny kawałek papieru”.

Fleischhauer uważa, iż Hollande, zamiast nakłonić Francuzów do cięższej pracy, liczy na niemiecką pomoc przy zachęcaniu zewnętrznych kredytodawców do udzielania Francji niskooprocentowanych kredytów, od których uzależniona jest obecnie francuska gospodarka. Równocześnie jednak autor „Der Spiegiel” zwraca uwagę, iż francuska polityka zagraniczna od zawsze była nacechowana obawą przed niemiecką hegemonią w Europie, do ograniczenia której służyć miała wspólna waluta. W opinii Fleischhauera, w przeciwieństwie do swojego, otwartego na współpracę z Niemcami poprzednika, Hollande powraca do starych i sprawdzonych metod ograniczania siły niemieckiej gospodarki. W rezultacie, następnym etapem działań francuskiego prezydenta będzie otwarty szantaż wymierzony pod adresem Niemiec. Pierwszym krokiem do tego jest zdaniem Fleischhauera odmowa przyjęcia przez Hiszpanów pomocy finansowej w ramach Funduszu Stabilizacyjnego, którzy liczą, iż groźba upadku całego systemu zmusi rząd w Berlinie do pomocy finansowej bez żądania dodatkowych gwarancji. Następni w kolejce po pomoc będą Grecy, którzy po powtórzonych wyborach parlamentarnych, będą chcieli się targować z pozostałymi krajami strefy euro, aby zobaczyć ile warte jest wystąpienie Aten ze strefy. Grecy bowiem nie mają już wiele do stracenia, lecz ich unijni sąsiedzi, a zwłaszcza Niemcy, już tak, dlatego „ta rozbieżność określi cenę do zapłaty”.

W podsumowaniu Fleischhauer krytykuje też przekonanie samych Niemców, dla których Unia Europejska miała oznaczać powolne zanikanie partykularyzmów narodowych na rzecz wspólnego, europejskiego interesu. Jego zdaniem „tylko polityczni głupcy zakładają, że kiedy ludzie w Madrycie, Rzymie czy w Paryżu rozmawiają o Europie, naprawdę myślą o Unii Europejskiej, ale jak widać trudno uwolnić Niemców z tej szczególnej formy mentalności stada”. Za którą będą musieli oczywiście słono zapłacić.

 

Źródło: http://www.spiegel.de/international/europe/how-germany-s-eu-partners-are-using-blackmail-in-the-euro-crisis-a-837768.html

Opracował Sebastian Górka

 


Start Przegląd prasy i Internetu Der Spiegiel: kiedy Niemcy stracą cierpliwość?