SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Amy Payne (Heritage Foundation): USA jak Grecja?

Amy Payne (Heritage Foundation): USA jak Grecja?

Email Drukuj PDF

Na łamach swojego blogu, Amy Payne z Heritage Foundation wskazuje, iż sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych do pewnego stopnia zbliża się do obecnego stanu gospodarczego Grecji – oba kraje potrzebują całościowej reformy finansów publicznych, lecz polityczni liderzy unikają trudnych decyzji, w zamian opowiadając się za pomocą finansową z zewnątrz (ang. bailout).

Opisując sytuację gospodarczą w Grecji Payne przywołuje dane z raportu Index of Economic Freedom przygotowanego przez Heritage Foundation i „Wall Street Journal”, z którego wynika, iż Grecja zanotowała ostatnio największy ekonomiczny spadek na świecie. Dodatkowo, grecka gospodarka uznana została przez autorów raportu za „w większości niewolną”, wyprzedzając pod względem wolności gospodarczych jedynie cztery kraje z regionu Europy, w tym m.in. Rosję. Jako przyczynę takiego stanu raport wskazuje m.in. za duże wydatki publicznych pieniędzy, brak reform strukturalnych, korupcję czy też negatywną rolę związków zawodowych.

Zdaniem Payne podobne zjawiska można zaobserwować w przypadku amerykańskiej gospodarki. Przede wszystkim podaje ona, iż w ciągu ostatnich dwóch lat dług publiczny wzrósł dwukrotnie w stosunku do udziału w gospodarce, a dojście do poziomu greckiego długu publicznego, wynoszącego obecnie 165 proc. PKB, nie jest już nierealne. Dodaje ona, iż  również obciążenia podatkowe dla firm i wydatki rządu względem PKB zbliżają się niebezpiecznie do greckiego poziomu (odpowiednio 24 i 42 proc. w USA, 30 i 50 proc. w Grecji).

Payne krytykuje również zapowiedzi Baracka Obama, który podczas wystąpienia poprzedzającego szczyt G20 namawiał kraje europejskie do „dekapitalizacji słabych banków i skupienia się na wzroście gospodarczym, a nie tylko na budżetowej oszczędności”. Jej zdaniem państwa w trudnej sytuacji gospodarczej nie mają możliwości na dalsze zaciąganie kredytów potrzebnych na wszelkie dodatkowe wydatki.

W opinii Payne, aby Stany Zjednoczone mogły sobie poradzić z finansową zapaścią Europy, która może mieć wpływ na amerykańską gospodarkę, Waszyngton musi przestać działać na podobnych jak w Europie zasadach, bowiem dotychczasowe rozwiązania – tzw. bailouts – nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Innymi słowy nadmierne wydatki, nadmierne podatki, nadmierne zadłużenie i nadmierne regulacje nie są korzystne ani dla Europy, ani tym bardziej dla Ameryki. Jej zdaniem Ameryka jest odpowiedzialna za własne problemy gospodarcze, niezależnie od sytuacji w Europie, dlatego Kongres i prezydent powinni powstrzymać wzrost wydatków federalnych póki jeszcze mogą tego dokonać z wyboru. W innym wypadku zostaną do tego zmuszeni jak to było w przypadku części krajów europejskich

Źródło: http://blog.heritage.org/2012/06/18/morning-bell-the-grecian-formula-for-economic-decline/

 


Start Przegląd prasy i Internetu Amy Payne (Heritage Foundation): USA jak Grecja?