SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Szczyt państw G20: komentarze i opinie zza Oceanu

Szczyt państw G20: komentarze i opinie zza Oceanu

Email Drukuj PDF

Szczyt państw grupy G20, odbywający się w dniach 18-19 czerwca w meksykańskim Los Cabos, poświęcony był w głównej mierze problemom strefy euro. Niemniej spotkanie nie przyniosło żadnych wiążących postanowień w tym zakresie.

Financial Times

Na łamach „Financial Times” zwraca się uwagę, iż uczestniczący w spotkaniu członkowie eurogrupy zobowiązali się do obniżenia kosztów pożyczania pieniędzy. Jedną z propozycji, przedstawioną przez Mario Montiego i popieraną przez François Hollande’a, było wykorzystanie funduszy zawartych w Funduszu Stabilizacyjnym i mającym powstać Europejskim Mechanizmie Stabilizacji w celu wykupienia obligacji niektórych państw na wolnym rynku. Główną niewiadomą pozostaje jednak stanowisko niemieckie, bowiem Angela Merkel nie wyraziła jasnego stanowiska w tej sprawie, ani nie sprecyzowała na jakie ustępstwa skłonna byłaby się zgodzić.

The Wall Street Journal

Autorzy „The Wall Street Journal” zwrócili uwagę, iż członkowie grupy G20 naciskali na europejskie kraje w celu integracji europejskiego systemu bankowego, tak aby jak najszybciej uspokoić zagrożenie w Hiszpanii. I tu podkreśla się jednak, że spotkanie nie przyniosło żadnego przyśpieszenia odnośnie uzgodnienia ram czasowych dalszej integracji finansowej. „WSJ” z dystansem podchodzi również do kwestii planowanej „mapy drogowej”, stwierdzając, iż jej przygotowanie może zająć kilka miesięcy a implementacja kilka lat. Autorzy „WSJ” podkreślili również, iż europejscy liderzy, którzy spotkali się również z ponagleniami ze strony pozostałych członków G20 do szybszego rozwiązania swoich problemów, nie chcieli zadeklarować żadnych wiążących postanowień przed mającym odbyć się w Brukseli szczytem UE.

Dodatkowo na łamach „WSJ” zwrócono uwagę na amerykańskie stanowisko i naciski ze strony USA na złagodzenie przez Niemcy swoich wymagań dotyczących warunków dalszej pomocy finansowej dla Hiszpanii i Włoch. Prezydentowi Obami zależy na rozwiązaniu europejskich problemów, gdyż brak widocznych rezultatów, również dotyczących sytuacji w Syrii, może negatywnie odbić na jego kampanii wyborczej i przekreślić szanse na re-elekcję.

The Washington Post

Autorzy „The Washington Post” podsumowując szczyt wskazują na brak wyraźnych deklaracji politycznych oraz brak pomysłów rozwiązania nie tylko krótkoterminowych, ale i długofalowych problemów europejskich gospodarek, kryjących się za obecnym kryzysem.

Ich zdaniem w dalszym ciągu dwa najważniejsze modele wokół których toczy się dyskusja, to z jednej strony polityka oszczędności i ograniczania wydatków, z drugiej zaś polityka stymulacji wzrostu gospodarczego. Za tą pierwszą opowiadają się m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Korea Południowa, podczas gdy za drugą optują zwłaszcza Argentyna, Brazylia i Francja.

Niemniej jednak na łamach „The Washington Post” na pierwszym miejscu uwypukla się zmianę w światowej hierarchii jaka nastąpiła w ostatnim czasie, a czego odzwierciedleniem był ostatni szczyt G20. Zdaniem gazety jeszcze dziesięć lat temu nie do pomyślenia było, zarówno to, iż G20 zbiera się w celu finansowego ratowania Europy, jak również fakt, iż Brazylia i Chiny są największymi płatnikami do Międzynarodowego Funduszu Walutowego – USA nie zobowiązały się dołożyć „nawet centa” do MFW, podczas gdy Chiny dały ponad 40 miliardów dolarów, a India, Meksyk, Brazylia i Rosja po 10 miliardów każde.

Nawet jeśli sam szczyt nie przyniósł żadnych rozwiązań, to odzwierciedlana przezeń zmiana jest niepodważalna: rozwijające się gospodarki są równocześnie jednymi z największych i najważniejszych gospodarek świata. Zdaniem przywoływanych przez „The Washington Post” ekspertów już teraz ich wzrost siły gospodarczej przekłada się na wzrost znaczenia politycznego. W praktyce, państwa zrzeszone w BRICK w największym stopniu domagały się od swoich europejskich partnerów szybszych i bardziej zdecydowanych działań w ramach walki z kryzysem. Tym samym to właśnie nowe, wschodzące gospodarki są największymi „zwycięzcami” szczytu, natomiast europejscy liderzy zostali sprowadzeni do roli wyrażania podziękowania za okazaną pomoc i składania obietnicy poprawy.

The New York Times

Autorzy „The New York Times” w relacji ze szczytu skoncentrowali się głównie na nieustępliwym i niezmiennym stanowisku kanclerz Niemiec, która mimo nacisków ze strony Baracka Obamy i wbrew nadziejom niektórych ekspertów i obserwatorów nie złagodziła swojego stanowiska w sprawie polityki oszczędnościowej jako głównego modelu rozwiązania obecnego kryzysu. W rezultacie zdaniem nowojorskiej gazety bez wyraźniej zmiany nastawienia Angeli Merkel, wszystkie pozostałe ustalenia i plany wyjścia z kryzysu są tylko połowicznym sukcesem.

Źródła:

http://www.nytimes.com/2012/06/20/world/leaders-make-little-headway-in-solving-europe-debt-crisis.html?_r=1&ref=world

http://www.washingtonpost.com/world/europe/world-leaders-at-g-20-summit-in-mexico-weigh-stimulus-vs-austerity-in-debate-to-rescue-europe/2012/06/19/gJQAD0ByoV_story.html

http://www.washingtonpost.com/world/europe/developing-countries-on-the-rise-at-g-20-summit-in-mexico-come-to-europes-rescue/2012/06/20/gJQAWxUVpV_story.html

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303379204577476562825100498.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/44c211c0-ba34-11e1-84dc-00144feabdc0.html#axzz1yKKpV2hh

Opracował Sebastian Górka

 


Start Przegląd prasy i Internetu Szczyt państw G20: komentarze i opinie zza Oceanu