SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character

Jeff Madrick: ukryte zagrożenie sekwestracji

Email Drukuj PDF

Jeff Madrick na blogu The New York Review of Books pisze o negatywnych skutkach wejścia w życie procesu tzw. sekwestracji, tj. automatycznych ograniczeń wydatków federalnych, w wyniku których budżet USA w ciągu następnych 10 lat ma zaoszczędzić 1 bilion dolarów. Zdaniem Madricka prawdziwe zagrożenie nie leży jednak w przewidywanym przez część ekspertów powrocie recesji gospodarczej, jaka może nastąpić w wyniku cięć, ale w samym fakcie ich wprowadzenia i polityce, która za nim przemawia.

W wyniku sekwestracji w największym stopniu ograniczone zostaną wydatki w sektorze obronnym, dalej w zakresie edukacji i subsydiów na gospodarstwa domowe. Niemniej w opinii Madricka zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie czasu nie wpłynie to na zwiększenie wzrostu ekonomicznego. Mimo iż większość amerykańskich ekonomistów opowiada się za polityką oszczędności, która na wzór europejski ma na celu obniżenie deficytu budżetowego, Madrick sugeruje, że taka postawa nie ma potwierdzenia ani w historii, ani w analizie obecnej sytuacji ekonomicznej. Jako przykłady wymienia on czasy Wielkiej Recesji, oraz obecne problemy Unii Europejskiej, widoczne na przykładzie Wielkiej Brytanii.

W pierwszej kolejności Madrick opowiada się za powrotem do myśli Johna Maynarda Keynesa, który, w przeciwieństwie do teorii Adama Smitha, w latach 30. XX wieku twierdził, że to nie oszczędności doprowadziły do ??inwestycji, ale odwrotnie. Współczesny, tzw. nowy keynesizm, który propagowany jest przez niektórych ekonomistów, mimo iż zakłada umiarkowaną stymulację gospodarki poprzez rząd, jest dla Madricka jedynie ?bladą wersją oryginału?, zbyt mocno tkwiącą w przekonaniu, że to cięcia wydatków zapewnią odpowiednie oszczędności.

Jako drugi przykład Madrick przywołuje politykę rządu Davida Camerona, który w ramach oszczędności podniósł podatki i wprowadził cięcia w wydatkach socjalnych. W ocenie autorów miało to na celu redukcję deficytu, jak również zachęcenie sektora biznesowego do dalszych inwestycji w Anglii. W opinii Madricka brytyjska polityka ?anty-keynesizmu? nie tylko nie przyniosła oczekiwanych skutków, ale co gorsza doprowadziła do kolejnej recesji brytyjskiej gospodarki. Wzrost gospodarczy na poziomie 0,4 proc. PKB oraz niewielki tylko przyrost eksportu oznaczają, że mimo działań rządu, deficyt budżetowy w 2012 r. utrzymywał się na poziomie zbliżonym do tego z roku 2009.

Zdaniem Madricka nieskuteczne metody stosowane w Europie są powielane również w USA, gdzie Barack Obama, wbrew swojemu wcześniejszemu stanowisku z roku 2009, kiedy to popierał plan stymulacyjny, obecnie zaczął się opowiadać za cięciami wydatków. W tym celu powołał do życia m.in. komisję Bowels-Simpsona, która ma za zadanie zbalansowanie budżetu. Madrick uważa jednak, że zamiast ograniczeń wydatków i walki z deficytem budżetowym, to czego w chwili obecnej potrzebuje amerykańska gospodarka, to zwiększenie nakładów i większa stymulacja ze strony rządu federalnego, zwłaszcza w sektorze infrastruktury, ?zielonych technologii? oraz edukacji.

Podsumowując, Jeff Madrick stoi na stanowisku, wedle którego amerykańska gospodarka byłaby obecnie o wiele silniejsza gdyby nie dotychczasowe cięcia rzędu 1,5 bilionów dolarów. Nie zmienia to jego zdaniem faktu, że sytuacja może ulec znacznej poprawie, pod warunkiem, że zrezygnuje się z polityki oszczędnościowej.

Źródło: http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2013/mar/04/sequester-hidden-danger/

 

Menu


Wyszukiwarka

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości