SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Joe Scarborough i Jeffrey D. Sachs: Deficyt ma znaczenie

Joe Scarborough i Jeffrey D. Sachs: Deficyt ma znaczenie

Email Drukuj PDF

Joe Scarborough i Jeffrey D. Sachs przekonują na łamach „The Washington Post”, że choć niektórzy ekonomiści szukają rozwiązań mających przyczynić się do wyjścia z obecnego kryzysu w doktrynie Johna Maynarda Keynesa, to wielkość deficytu ma znaczenie a teoria Keynesa jest w tym przypadku błędna.

Autorzy wskazują, że odwoływanie się do myśli Keynesa nie wpłynęło na poprawę stanu amerykańskiej gospodarki, przeciwnie, spowodowało to jej dalsze pogorszenie. I tak po przejęciu rządów w Białym Domu przez Baracka Obamę w 2009 r., w myśl tej doktryny wprowadzony został tzw. pakiet stymulacyjny oraz pakiet obowiązkowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo podtrzymana została liczebność wojsk na zagranicznych misjach, utrzymano także w mocy ulgi podatkowe George’a W. Busha. Zakładano wtedy, że działania nowej administracji spowodują w 2012 r., że stopa bezrobocia wyniesie 6 proc., zaś wzrost gospodarczy będzie się kształtował na poziomie 4,6 proc przy deficycie budżetowym sięgającym 557 miliardów dolarów. Rzeczywiste wyniki wyniosły odpowiednio 8,1 proc. bezrobocia, 2,3 proc wzrostu gospodarczego i deficyt budżetowy rzędu 1,1 biliona dolarów. Scarborough i Sachs wskazują również, że w 2008 r., dług publiczny stanowił 41 proc. PKB, podczas gdy obecnie, mimo starań administracji Obamy, wynosi on 76 proc.

Zdaniem Scarborougha i Sachsa dalsze zadłużanie nie tylko nie wpłynie korzystnie na gospodarkę, ale może także doprowadzić do ponownego nasilenia kryzysu. Podkreślają oni przy tym, że sam Keynes opowiadał się za zrównoważeniem budżetu w długotrwałej perspektywie, co zostało całkowicie zlekceważone przez Demokratów i Republikanów. Co więcej, uważają oni, że kryzys wywołany krótkowzrocznością polityków, będzie się dodatkowo pogłębiał, głównie ze względu na starzejące się społeczeństwo i rosnące koszty opieki zdrowotnej.

Zdaniem autorów artykułu z „The Washington Post” rozwiązania obecnej sytuacji należy szukać m.in. w redukcji wydatków na obronę i zakończeniu długoletnich wojen, oraz ograniczeniu wydatków w służbie zdrowia i opiece społecznej. Niezbędną będzie również ponadpartyjna reforma podatków, która usunie istniejące luki prawne i będzie promować zrównanie wydatków z przychodami. Scarborough i Sachs zwracają przy tym uwagę, że całkowite wyeliminowanie różnic pomiędzy Demokratami a Republikanami jest niemożliwe, niemniej obie strony powinny przyjąć do wiadomości, że Waszyngton musi zacząć płacić za swoje priorytety. W przeciwnym razie zmniejszy to szanse na rozwój w przyszłości.

Źródło: http://www.washingtonpost.com/opinions/joe-scarborough-and-jeffrey-d-sachs-deficits-do-matter/2013/03/07/82de539a-82bd-11e2-b99e-6baf4ebe42df_story.html?Post+generic=%3Ftid%3Dsm_twitter_washingtonpost

 


Start Przegląd prasy i Internetu Joe Scarborough i Jeffrey D. Sachs: Deficyt ma znaczenie