SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
Start Strefa wolnego handlu USA-UE - komentarze z Niemiec i USA

Strefa wolnego handlu USA-UE - komentarze z Niemiec i USA

Email Drukuj PDF

Europejczycy dugo czekali na ten sygna ? Stany Zjednoczone zdecydoway si na negocjacje z Uni Europejsk w sprawie strefy wolnego handlu. Ogosi to prezydent Barack Obama w ordziu do Amerykanw i zapowiedzia rozpoczcie negocjacji na czerwiec. W Europie o stref wolnego handlu z USA zabiegali najbardziej kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Wraz z zapowiedzi Obamy realizuje si take marzenie europejskich i amerykaskich stowarzysze branowych.

W momencie, gdy wzrost znaczenia Chin wydaje si nieunikniony, Unia Europejska i Ameryka staj si dla siebie najwaniejszymi partnerami handlowymi ? stwierdzi niemiecki dziennik ?Frankfurter Allgemeine Zeitung?. Gazeta wyliczya, e razem wnosz oni blisko 45 procent do wiatowego rozwoju gospodarczego, skupiaj okoo 26 procent wiatowego handlu towarami i prawie 35 procent handlu usugami. ?Der Spiegel? zwrci uwag, e zdania odnonie strefy wolnego handlu znalazy si w tekcie Obamy dopiero w ostatniej chwili. Biay Dom obawia si tej deklaracji ze wzgldu na kryzys w strefie euro, jednak dla prezydenta Stanw Zjednoczonych transatlantycki wolny handel okaza si waniejszy. Korespondent tygodnika z Bostonu podkreli, e Waszyngton bdzie szuka jak najszybszego porozumienia z Uni Europejsk, najlepiej jeszcze przed wyborami do kongresu w 2014 r. Inny niemiecki tygodnik ?Die Zeit? opisa z kolei, jaki temat bdzie najtrudniejszy w negocjacjach pomidzy USA a Uni Europejsk. S to mianowicie dyrektywy dotyczce produktw rolnych i spoywczych. Unia nie chciaaby odchodzi od restrykcji wobec genetycznie modyfikowanych rolin czy zakazu stosowania hormonu wzrostu w hodowli zwierzt. Dlatego amerykaska izba handlowa w Niemczech proponuje wyczy z rozmw cakowicie sektor rolnictwa. Lewicowy ?Die Tageszeitung? przypomnia natomiast, e strefa wolnego handlu jest problemem rwnie dla maych firm. Oznacza dla nich bowiem zderzenie z globaln konkurencj wielkich przedsibiorstw i koncernw. Wedug dziennika nikt nie nawet nie liczy, e negocjacje szybko si zakocz, szczeglnie, e pominite maj zosta takie kontrowersyjne produkty jak miso pochodzce z przemysowych hodowli stosujcych antybiotyki i hormony czy kukurydza modyfikowana genetycznie. Komisja Europejska ma nadziej na zakoczenie pertraktacji do 2015 r. Swoj zgod musz wyrazi potem Parlament Europejski i wszystkie pastwa czonkowskie.

Barack Obama bdzie musia jednak najpierw pokaza, e jego zobowizanie jest czym wicej ni tylko zabiegiem retorycznym ? takiego zdania jest z kolei William Galston z amerykaskiego think-tanku Brookings Institution. Podczas gdy europejska ekipa negocjacyjna jest ju gotowa do rozpoczcia rozmw, strona amerykaska jest gorzej przygotowana. Obama bdzie musia wyznaczy siln i wiarygodn posta na nowego przedstawiciela USA ds. handlu, zrobi wszystko, aby jego nominacja zostaa w krtkim czasie potwierdzona i zdoby pewno, e amerykaski przedstawiciel ma sztab i zasoby potrzebne do prowadzenia negocjacji. Galston zwrci rwnie uwag na to, e najwiksz przeszkod na drodze do strefy wolnego handlu moe by Francja. Na potwierdzenie tej tezy przytoczy sowa francuskiego ministra finansw, ktry okreli swj kraj jako ?otwarty, ale czujny?. Francja ma wicej do stracenia na zmianach w rolnictwie ni jakikolwiek inny kraj. Z drugiej jednak strony francuski eksport spad od 2008 r. o 8 procent, 5 punktw procentowych gorzej ni wynik Niemiec w tym okresie, a bezrobocie we Francji wzroso od 2011 r. o prawie punkt procentowy do 10,3 procent. Jeeli inne potgi gospodarcze Europy wyra swoj zgod, Franois Hollande moe zdecydowa, e nie sta go, aby wystpowa przeciwko porozumieniu.

Gdy wszyscy w Waszyngtonie chc rozmawia o zwrocie ku Azji, zarwno tym gospodarczym jak i politycznym, kuszce staje si odrzucenie decyzji prezydenta Obamy w sprawie strefy wolnego handlu. Jak podkrela Galston, byby to jednak wielki bd. Strefa moe podnie wzrost gospodarczy po obu stronach Atlantyku i pomc transatlantyckim sprzymierzecom lepiej radzi sobie ze wschodzcym mocarstwem, jakim s Chiny.

Opracowa Maciej Kowalski

rdo:

http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/02/20-obama-pivot-europe-galston

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/rede-zur-lage-der-nation-obama-fordert-freihandelszone-mit-europa-12061229.html

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/freihandelszone-mit-usa-europa-muss-geschlossenheit-zeigen-a-883940.html

http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-02/freihandelsabkommen-usa-eu

http://www.taz.de/!111055/

 

MenuStart Strefa wolnego handlu USA-UE - komentarze z Niemiec i USA