SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
Start The National Interest: Europa dalej w kryzysie

The National Interest: Europa dalej w kryzysie

Email Drukuj PDF

Na amach ?The National Interest? Milton Ezrati z State University of New York w Buffalo opisuje zmian, jaka zasza w postrzeganiu europejskiego kryzysu zarwno przez unijnych urzdnikw, jak i wadze w Berlinie. Rwnoczenie twierdzi on, e nie przekada si to na wychodzenie z kryzysu przez zagroone kraje strefy euro.

W pierwszej kolejnoci Ezrati zwraca uwag, e pomimo wdroenia reform oszczdnociowych, w tym podnoszenia podatkw i cicia wydatkw, ani w Grecji, ani w Portugalii i na Cyprze w dalszym cigu nie wida spodziewanej poprawy koniunktury gospodarczej i oznak wychodzenia z recesji. Wida natomiast zmian, jaka zasza w postrzeganiu kryzysu przez do tej pory najwikszych zwolennikw polityki oszczdnociowej. Zarwno bowiem Europejski Bank Centralny, czy Midzynarodowy Fundusz Walutowy, a nawet rzd Niemiec przestay gwatownie reagowa na niewywizywanie si przez zaduone kraje z warunkw udzielanej im midzynarodowej pomocy.

Zdaniem Ezratiego jeszcze kilkanacie miesicy temu w podobnych okolicznociach zwoywano by kolejne szczyty przywdcw strefy euro, podczas ktrych debatowano by o dotychczasowych dziaaniach i planowano kolejne koa ratunkowe, opatrzone restrykcjami pod grob braku udzielenia dalszej pomocy. Tymczasem obecnie, bez najmniejszego sprzeciwu, przekazano Grecji kolejn transz pomocow w wysokoci 4 miliardw euro, za niemiecki minister finansw Wolfgand Schuble chwali Grekw za ich wczeniejsze dokonania.

To nowe podejcie jest w opinii Ezratiego odzwierciedleniem lekcji, jaka zostaa wycignita z mijajcych trzech lat kryzysu, jak rwnie nastpstwem lepszego zrozumienia reakcji rynkw. W poprzednich latach gwatowne reakcje politykw negatywnie przekaday si na reakcje midzynarodowych rynkw, co z kolei zamiast do poprawy, prowadzio do pogarszania si sytuacji kryzysowej. Wykazujc spokj, przedstawiciele EBC czy MFW wysyaj jednoczenie sygna, e mimo drobnych niedocigni wszystko jest pod kontrol, minimalizujc tym samym ryzyko wystpienia kolejnych, nieprzewidzianych komplikacji. Z drugiej strony, owa zmiana nastawienia ma swoje gbsze uzasadnienie, co Ezrati pokazuje na przykadzie EBC i Niemiec.

Dziaania Europejskiego Banku Centralnego s jego zdaniem podyktowane dwoma czynnikami, z ktrych pierwszy odnosi si do chci stymulowania aktywnoci gospodarczej w Europie, drugi natomiast, o wiele bardziej cyniczny, wynika z faktu, i zaamanie si wsplnej waluty oznacza brak potrzeby istnienia EBC, za jej osabienie osabia rwnie presti instytucji. Stanowisko Niemiec wynika z kolei z pogodzenia si z faktem, e ?nie unikn pacenia?, czy to poprzez pomoc zaduonym krajom strefy euro, czy te w przeciwnym razie poprzez wspieranie wasnych bankw po zaamaniu si dotychczasowego modelu. Z tego powodu zdaniem Ezratiego tak politycznie, jak i finansowo wygodniej i atwiej jest Niemcom finansowa europejsk pomoc anieli przekazywa publiczne pienidze dla ratowania krajowego systemu bankowego. Po drugie, upadek euro i powrt do marki byby wielce niekorzystny dla niemieckiej gospodarki. Poniewa prawdopodobnie byaby ona znacznie silniejsza od euro, jej stosunek do dolara, yuana, czy jena oznaczaby zmniejszenie konkurencyjnoci niemieckich produktw, a tym samym olbrzymie straty dla niemieckiego eksportu i caej gospodarki.

Podsumowujc, Ezrati podkrela, e obecna pomoc zaduonym krajom jest tylko prodkiem, nie za rozwizaniem problemu, niemniej moe ona zapewni potrzebny czas dla wprowadzenia niezbdnych reform gospodarczych, ktre ostatecznie wydobyyby Europ z kryzysu. Ostatnie decyzje rzdw Francji, Woch, ale take Grecji, Hiszpanii i Portugali rodz jednak obawy, e te kraje rezygnuj z dotychczasowego wysiku uzdrowienia swoich finansw, bez czego ?rodek umierzajcy bl? moe okaza si niewystarczajcy.

rdo: http://nationalinterest.org/commentary/europe-still-mess-8767

 

MenuStart The National Interest: Europa dalej w kryzysie