SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
Start Scott Monje (?Encyclopedia Americana?): Korzenie greckiego kryzysu

Scott Monje (?Encyclopedia Americana?): Korzenie greckiego kryzysu

Email Drukuj PDF

Dr Scott Monje, redaktor naczelny ?Encyclopedia Americana?, w tekcie pt. The Overlooked Roots of the Greek Crisis na amach portalu foreignpolicyblogs.com analizuje obecny kryzys grecki oraz metody jego rozwizywania. Wyraa pewno, e cho Grecja przestrzega dzi regu wydatkowych tak, jak adne inne pastwo w Europie, to sytuacja nie zmierza w kierunku zbudowania solidniejszej konstrukcji, ktra umoliwiaby uniknicie podobnych problemw w przyszoci. Monje proponuje, by powrci do starego pojcia ?stagflacji? ekonomii Keynesa, by zrozumie istot greckich kopotw. Wyraa ono, e stagnacja i inflacja nigdy nie powinny wydarza si w jednym momencie. Wiele pastw odeszo od tej zasady, dlatego w decydujcych momentach nie posiadao narzdzi do korekty niepokojcych notowa.

Po drugie, aranacja unii walutowej posiadaa duo wad ? EBC posiada kompetencje tylko w sferze walki z inflacj, za poszczeglnym pastwom pozostawiono cakowit swobod fiskaln, w tym podatkow. Ekonomista zwraca uwag, e Grecja zostaa przyjta do strefy euro z opnieniem, bo ju wwczas miaa problemy z deficytem budetowym, a specjalici wyraali gboki sceptycyzm co do tego, czy jej gospodarka jest gotowa na operowanie now walut. Pniej bardzo szybko nastpi podzia na pastwa rdzenia UE, z dobr kondycj finansow, i peryferia, ktre zaduay si, gdzie stopy procentowe i produktywno spaday, za rosa inflacja.

Monje podkrela znaczenie okrojonych moliwoci reagowania greckich politykw na sabnce notowania gospodarki ? nie mogli rozszerzy poday pienidza w celu obnienia stp procentowych i zwikszenia popytu krajowego lub dewaluowa wasnej waluty w stosunku do walut gwnych partnerw handlowych. Zamiast tego europejscy liderzy zaproponowali kredyty, przeznaczone przede wszystkim na spat starszych nalenoci, i ograniczenia wydatkowe. Ekonomista kadzie tu akcent na destrukcj moliwoci wzrostu popytu, ktrej przyczyn jest zbyt rygorystyczna polityka fiskalna dotyczca wydatkw rzdowych. Statystyki mwi jasno: Grecy obniyli wydatki budetowe o 20%, PKB skurczy si o tak sam warto. Zdaniem Monje, Trojka wierzy, e prdzej czy pniej Grecja wrci na optymistyczny kurs. Konsekwencja w ich propozycjach wynika z oglnoeuropejskiej dynamiki oszczdnociowej, ktr przyjy take inne pastwa, dlatego teraz obawia si, e ustpienie Tsiprasowi moe spowodowa nieoczekiwany zwrot w caym regionie.

Na koniec ekonomista dokonuje porwnania gospodarek USA i UE, by pokaza, e pierwsze pastwo potrafio wybrn z kryzysu roku 2008 (w 2009 bezrobocie w obydwu sigao 9,5%, za w 2015 w USA wynosi 5,4%, za w UE 11,1%). Oczywicie trzeba zdawa sobie spraw ze wszelkich rnic, jednak Monje podkrela, e aden stan nigdy nie zosta pozostawiony bez pomocy ani uznany go za bankruta, tylko mu pomagano.

rdo: http://foreignpolicyblogs.com/2015/07/07/the-overlooked-roots-of-the-greek-crisis/

 

Menu



Start Scott Monje (?Encyclopedia Americana?): Korzenie greckiego kryzysu