SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Scott Monje („Encyclopedia Americana”): Korzenie greckiego kryzysu

Scott Monje („Encyclopedia Americana”): Korzenie greckiego kryzysu

Email Drukuj PDF

Dr Scott Monje, redaktor naczelny „Encyclopedia Americana”, w tekście pt. The Overlooked Roots of the Greek Crisis na łamach portalu foreignpolicyblogs.com analizuje obecny kryzys grecki oraz metody jego rozwiązywania. Wyraża pewność, że choć Grecja przestrzega dziś reguł wydatkowych tak, jak żadne inne państwo w Europie, to sytuacja nie zmierza w kierunku zbudowania solidniejszej konstrukcji, która umożliwiłaby uniknięcie podobnych problemów w przyszłości. Monje proponuje, by powrócić do starego pojęcia „stagflacji” ekonomii Keynesa, by zrozumieć istotę greckich kłopotów. Wyraża ono, że stagnacja i inflacja nigdy nie powinny wydarzać się w jednym momencie. Wiele państw odeszło od tej zasady, dlatego w decydujących momentach nie posiadało narzędzi do korekty niepokojących notowań.

Po drugie, aranżacja unii walutowej posiadała dużo wad – EBC posiadał kompetencje tylko w sferze walki z inflacją, zaś poszczególnym państwom pozostawiono całkowitą swobodę fiskalną, w tym podatkową. Ekonomista zwraca uwagę, że Grecja została przyjęta do strefy euro z opóźnieniem, bo już wówczas miała problemy z deficytem budżetowym, a specjaliści wyrażali głęboki sceptycyzm co do tego, czy jej gospodarka jest gotowa na operowanie nową walutą. Później bardzo szybko nastąpił podział na państwa rdzenia UE, z dobrą kondycją finansową, i peryferia, które zadłużały się, gdzie stopy procentowe i produktywność spadały, zaś rosła inflacja.

Monje podkreśla znaczenie okrojonych możliwości reagowania greckich polityków na słabnące notowania gospodarki – nie mogli rozszerzyć podaży pieniądza w celu obniżenia stóp procentowych i zwiększenia popytu krajowego lub dewaluować własnej waluty w stosunku do walut głównych partnerów handlowych. Zamiast tego europejscy liderzy zaproponowali kredyty, przeznaczone przede wszystkim na spłatę starszych należności, i ograniczenia wydatkowe. Ekonomista kładzie tu akcent na destrukcję możliwości wzrostu popytu, której przyczyną jest zbyt rygorystyczna polityka fiskalna dotycząca wydatków rządowych. Statystyki mówią jasno: Grecy obniżyli wydatki budżetowe o 20%, PKB skurczył się o taką samą wartość. Zdaniem Monje, Trojka wierzy, że prędzej czy później Grecja wróci na optymistyczny kurs. Konsekwencja w ich propozycjach wynika z ogólnoeuropejskiej dynamiki oszczędnościowej, którą przyjęły także inne państwa, dlatego teraz obawia się, że ustąpienie Tsiprasowi może spowodować nieoczekiwany zwrot w całym regionie.

Na koniec ekonomista dokonuje porównania gospodarek USA i UE, by pokazać, że pierwsze państwo potrafiło wybrnąć z kryzysu roku 2008 (w 2009 bezrobocie w obydwu sięgało 9,5%, zaś w 2015 w USA wynosi 5,4%, zaś w UE 11,1%). Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę ze wszelkich różnic, jednak Monje podkreśla, że żaden stan nigdy nie został pozostawiony bez pomocy ani uznany go za bankruta, tylko mu pomagano.

Źródło: http://foreignpolicyblogs.com/2015/07/07/the-overlooked-roots-of-the-greek-crisis/

 


Start Przegląd prasy i Internetu Scott Monje („Encyclopedia Americana”): Korzenie greckiego kryzysu