SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Daniel Gros (Center for European Policy Studies): Czas na kolejny kryzys?

Daniel Gros (Center for European Policy Studies): Czas na kolejny kryzys?

Email Drukuj PDF

Daniel Gros, dyrektor Center for European Policy Studies, w  swoim artykule pt. The Eurozone’s Minsky Conundrum stwierdza, że niska inflacja w strefie euro odbierana jest przez Europejski Bank Centralny (EBC) jako powód do zmartwień. Paradoksalnie, taka sytuacja może spowodować ogromną niestabilność finansową oraz zaostrzyć napięcia pomiędzy krajami wspólnej strefy a grupą posiadającą waluty narodowe.

Analizując sytuację ekonomiczną, EBC bierze pod uwagę podwójny wzrost zakupu dóbr konsumpcyjnych przy jednoczesnej obniżce stóp procentowych. Łatwiejsze kredyty stymulują wzrost inwestycji oraz zwiększenie konsumpcji, co tym samym przekłada się na wzrost gospodarczy. Problem, jaki pojawia się w krajach strefy euro, polega na masowym udzielaniu kredytów przy jednoczesnej obniżce stopy procentowej do poziomu 0%. W przypadku konieczności podniesienia indeksu stóp kredyty natychmiast staną się droższe, co przy zaistniałej sytuacji życia większości społeczeństw na kredyt może spowodować brak ciągłości w spłatach rat i upadek kolejnych banków.

Gros zauważa, że paradoksalnie taka sytuacja grozi krajom wysoko rozwiniętym, zaś dla krajów spoza eurostrefy może być niezwykle pomocna. Kredyty, powodując wzrost i szeroko rozumiane bogacenie się państw, będą spłacane ze względu na pojawienie się nadwyżek budżetowych, z których pożyczki mogą być obsługiwane.

Ekspert twierdzi jednak, że oba bloki niejako zamieniły się rolami. Jeden z nich podnosi stopy zamiast je obniżać, zaś drugi czyni odwrotnie. Na krótką metę strategia pompowania rynku pożyczkami może być pomocna dla jednych i drugich, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej powyżej. Kiedy zakończy się okres słabej koniunktury, EBC będzie musiał podnieść stopy, co przy aktualnej polityce monetarnej spowoduje chaos.

Podsumowując, Gros stwierdza konieczność powolnych podwyżek stóp procentowych przez EBC. Proponuje on, by jednak czynić to na tyle powoli, by jak najmniej uderzyć kredytobiorców po kieszeniach. W innym przypadku grozi nam kolejny kryzys ekonomiczny, tym razem regionalny, który będzie miał dla nas jeszcze gorsze skutki, jak ten z 2008 roku.

Opracował Mateusz Ambrożek

Źródło: https://www.project-syndicate.org/commentary/european-central-bank-monetary-policy-dilemma-by-daniel-gros-2015-11

 


Start Przegląd prasy i Internetu Daniel Gros (Center for European Policy Studies): Czas na kolejny kryzys?