SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Michael Boskin (Stanford): Wybory prezydenckie w USA - będą zmiany w gospodarce?

Michael Boskin (Stanford): Wybory prezydenckie w USA - będą zmiany w gospodarce?

Email Drukuj PDF

Michael Boskin, profesor ekonomii na Uniwersytecie Stanforda i ekspert w Instytucie Hoovera, w artykule pt. The US Election and the Global Economy, opublikowanym na portalu project-syndicate.org ocenia, że wynik zbliżających wyborów prezydenckich odciśnie głębokie piętno na polityce ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, a zatem także na światowej gospodarce.

Jeśli chodzi o handel to, według analityka, Trump może cofnąć o dekady dochodową dominację USA w liberalizacji handlu, nakładając wysokie cła na zagraniczny import, zwłaszcza z Chin czy Meksyku. Sanders przeklina wolny rynek. Clinton natomiast zmienia zdanie w tej kwestii. Z trudem zbliża się do pozycji Sandersa wobec reformy systemu finansowego, podczas gdy jego ataki na konkurentkę za branie dotacji i opłat za przemowy na Wall Street są bardzo popularne wśród młodszych wyborców.

Jeśli chodzi o nie mniej ważną sferę podatków i polityki budżetowej, Sanders proponuje wydać dodatkowo 18 bilionów dolarów w ciągu następnej dekady na powszechną służbę zdrowia, inwestycje infrastrukturalne oraz na powszechną, „darmową”, edukację. W tym okresie planuje on podwyższyć podatki o 6,5 bilionów dolarów, szczególnie dla najbogatszych. Boskin dostrzega jednak haczyk w propozycji Sandersa – Demokraci definiują „najbogatszych” jako osiągających ponad 250 000 dolarów rocznego dochodu, co odpowiada zarobkom rozpoczynającej karierę zawodową pary absolwentów szkoły prawnej, a ogromny deficyt, sięgający 11,5 biliona, musi być pokryty przez gigantyczną podwyżkę podatków. Plany podatkowe Clinton są podobne, chociaż zakładają one mniejsze przychody.

Polityka podatkowa Republikanów zakłada zmniejszenie podatku dochodowego i rozszerzenie podstawy podatkowej, a także redukcję opodatkowania korporacji – najwyższego w całym OECD – do bardziej sprzyjającego konkurencji poziomu. Niektórzy z nich postulują ponadto zastąpienie podatku dochodowego i korporacyjnego podatkiem liniowym od konsumpcji. Jeśli chodzi o budżet, to aspiracją GOP byłby powolny wzrost wydatków w większości dziedzin i zdecydowanie większe nakłady na obronę. Podczas gdy Trump postuluje cięcia przychodów z podatków o 10 bilionów, zaś Cruz o 9, Rubio i Kasich formułują bardziej wiarygodne programy zmian w budżecie.

W podsumowaniu ekonomista zauważa, że zwycięstwo Sandersa bądź Clinton wprawdzie może zbliżyć USA do europejskiego modelu państwa opiekuńczego, ale zachodnioeuropejski standard życia jest o 30% niższy niż w Stanach, a Europa cały czas boryka się z wolniejszym rozwojem gospodarczym, wyższą stopą bezrobocia i umacniającymi się napięciami społecznymi.

Opracował Tomasz Zając

Źródło: http://www.project-syndicate.org/commentary/us-presidential-candidates-economic-proposals-by-michael-boskin-2016-02

 


Start Przegląd prasy i Internetu Michael Boskin (Stanford): Wybory prezydenckie w USA - będą zmiany w gospodarce?