SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Czy kryzys gospodarczy w USA był inspirowany z zewnątrz? Jak to się ma do debat ideologicznych na ten temat?

Czy kryzys gospodarczy w USA był inspirowany z zewnątrz? Jak to się ma do debat ideologicznych na ten temat?

Email Drukuj PDF

Raport sporządzony na zlecenie Pentagonu, do którego dotarł "Washington Post" wskazuje na czynniki zewnętrzne, jako główną przyczynę załamania gospodarczego w USA z 2008 roku. Czy kryzys finansowy, który ogarnął świat, jest po prostu elementem rywalizacji międzynarodowej? Jeśli tak, to czy mają sens ideologiczne dyskusje wokół tej sprawy?

W raporcie z 2009 roku pt. Economic Warfare: Risks and Responses, sporządzonym przez analityka finansowego Kevina D. Freemana, można znaleźć informacje o ,,trzyfazowym ataku który jest obecnie prowadzony przeciwko gospodarce Stanów Zjednoczonych''. Wewnętrzne raporty Pentagonu na temat kryzysu nie uwzględniły ,,czynnika zewnętrznego'', o którym wspomina Freeman. 

Finansista wyraża w swoim raporcie przekonanie, że wewnętrzne problemy ekonomiczne USA nie mogły spowodować tak głębokiej zapaści na rynku. Podejrzewa o zainicjowanie krachu aktorów ponadpaństwowych, ale i wielkich graczy, jak Rosję, Wenezuelę, bądź Iran. Na poparcie swojej tezy Freeman przywołuje wielokrotnie powtarzane przez przywódców tych państw wypowiedzi o woli prowadzenia wojny ekonomicznej ze Stanami. Uważa on, że za pomocą cyberterroryzmu "czynnik zewnętrzny'' zdołał zdestabilizować amerykański rynek.

Profesor Paul Bracken z Uniwersytetu Yale jest sceptyczny wobec tez raportu. Jest przekonany, że zewnętrzna ingerencja mogła mieć wpływ na gospodarkę USA, ale nie mogła być motorem napędzającym kryzys. Profesor dodaje enigmatycznie, że z powodów strategicznych zmasowany, ukierunkowany atak nie byłby możliwy.

Jeśli tezy Freemana znalazłyby potwierdzenie, wszelkie debaty na temat krytyki wolnego rynku straciłyby podłoże ideologiczne, ponieważ okazałoby się, że kryzys był jedynie skutkiem ofensywnych działań państw wrogich USA. Póki co, kontrowersyjny raport amerykańskiego finansisty jest jedyną dostępną opinii publicznej przesłanką przemawiającą za takim stanem rzeczy. Co nie znaczy, że należy ją lekceważyć.

Źródło: http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/28/financial-terrorism-suspected-in-08-economic-crash/?page=1
Opracował Wojciech Jakóbik

 


Start Przegląd prasy i Internetu Czy kryzys gospodarczy w USA był inspirowany z zewnątrz? Jak to się ma do debat ideologicznych na ten temat?