SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu CFR: Stany nie muszą obawiać się wzrostu potęgi ekonomicznej Chin

CFR: Stany nie muszą obawiać się wzrostu potęgi ekonomicznej Chin

Email Drukuj PDF

Eksperci Council on Foreign Relations są zgodni. USA nie muszą obawiać się ekonomicznej potęgi Chin. Za ich przekonaniem stoją rozsądne argumenty, podające w wątpliwość wróżby o zbliżającym się upadku Stanów Zjednoczonych i następującej po nim hegemonii Państwa Środka.

Evan Feigenbaum wskazuje na fakt, że Chińczycy być może są w stanie zainwestować duże środki i zaryzykować w ramach swoich inwestycji dookoła świata, lecz ich słabym punktem jest brak innowacyjności wynikający z zamkniętego obiegu informacji w totalitarnym państwie oraz wynikającym zeń deficycie wynalazczości w Chinach.

Feigenbaum wskazuje, że totalitarny charakter państwa chińskiego skazuje jego naukowców, na deficyt informacji, który powoduje, że są oni na starcie na gorszej pozycji, niż ich amerykańscy koledzy. Zdaniem publicysty Chiny są skazane na odtwórczość technologiczną, opartą na kradzieży informacji i wykupywaniu ich od bardziej zaawansowanych partnerów.

Przedsiębiorczość stojąca u podstawy gospodarki USA zapewnia jej prymat na światowym rynku. Chińska determinacja i gotowość wyłożenia ogromnego kapitału zdaniem eksperta CFR nie jest w stanie zrekompensować braków technologicznych chińskich firm. Ponadto, według Feigenbauma, Chiny są w stanie oddziaływać gospodarczo jedynie na kraje znajdujące się na stosunkowo niskim poziomie rozwoju – Amerykanin stawia tezę, że chiński wpływ jest tym mniejszy, im wyższe stadium rozwoju osiągnął kraj, na który Państwo Środka próbuje wpłynąć.

Z kolei Adam Segal z CFR twierdzi, że brak innowacyjności w Chinach skazuje ten kraj na nieuchronne pozostawanie w ogonie za USA, czy Indiami, w których nie jest ona blokowana przez totalitarny system.

To otwarcie USA na świat, zdaniem Segala, może zdecydować o zwycięstwie Ameryki w rywalizacji ekonomicznej z Chinami. Tradycje społeczne i kulturalne wykształcone w Nowym Świecie pozwalają przedsiębiorczym obywatelom rozwijać skrzydła i budować dobrobyt ich państwa. Zdaniem eksperta Stany muszą wzmacniać te fundamenty dobrostanu amerykańskiej gospodarki, otwierając się na wykwalifikowanych imigrantów i wzbogacające rynek inwestycje.

Według eksperta CFR, USA powinny zabezpieczyć swoją konkurencyjność za pomocą wzmacniania czynników wspierających innowacje, a nie poprzez walkę o lepsze wyniki statystyczne.

Nie widać perspektyw szerszego otwarcia się społeczeństwa chińskiego na wolny świat, zatem poglądy specjalistów CFR wydają się być uzasadnione. Będą one miały potwierdzenie w rzeczywistości, jeżeli rywalizacja między USA a Chinami nie przeniesie się ze sfery gospodarczej, w sferę militarną. Co do tego, czy taki proces jest możliwy, zdania ekspertów są już bardziej podzielone.

Źródło:

http://www.business-standard.com/india/news/evanfeigenbaum-is-china-/eating-our-lunch/427469/

http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/03/10/why-american-innovation-will-beat-out-china/

 

 

 


Start Przegląd prasy i Internetu CFR: Stany nie muszą obawiać się wzrostu potęgi ekonomicznej Chin