SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Co z tą Grecją, co z tym kryzysem? - opinie z Niemiec i zza Oceanu

Co z tą Grecją, co z tym kryzysem? - opinie z Niemiec i zza Oceanu

Email Drukuj PDF

Trwa spotkanie ministrów Strefy Euro podczas którego ma zostać podjęta decyzja o wystosowaniu kolejnego pakietu pomocy finansowej dla ogarniętej kryzysem Grecji. Co do konieczności wsparcia Greków jest pełna zgoda. Co do jej formy – już nie. Tymczasem Amerykanie wróżą koniec socjalizmu w Europie, natomiast niemieckie media obawiają się rozprzestrzenienia się kryzysu na inne państwa.

Podczas niedzielnego spotkania w Luksemburgu rozpoczęto dwudniowe rokowania na temat ponownego udzielenia pomocy Grecji. Jej wysokość wyniosła do tej pory 110 miliardów euro pożyczki wykupującej grecki dług. Śródziemnomorski kraj liczy na kolejne wsparcie sięgające rozmiarem sumy pierwszej pożyczki.

Poprzednia pomoc udzielona na wiosnę tego roku miała uspokoić grecką gospodarkę. Tak się jednak nie stało, a na ulice Aten wyszli Grecy niezadowoleni z planu oszczędnościowego przyjętego przez rząd Jorgesa Papandreu. Tymczasem silne kraje Unii Europejskiej, takie jak Francja i Niemcy, które stały się głównymi kredytodawcami Grecji patrzą z coraz większym zniecierpliwieniem na rosnące koszta z jednej strony i brak efektów wsparcia z drugiej.

Nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy zachowuje obecnie ostrożność wobec wypłacania pieniędzy krajowi Homera, ponieważ jego wypłacalność jest skrajnie niewiarygodna. Do Aten skierowano specjalną misję obserwacyjną, która ma monitorować, czy Grecy radzą sobie z wykorzystaniem pożyczonych pieniędzy i przeprowadzeniem niezbędnych reform oszczędnościowych.

Poza inercją decyzyjną greckich władz, która zapanowała w obliczu zamieszek podsycanych przez socjalistów i komunistów na terenie całego kraju oraz problemami z efektywnością korzystania z pomocy finansowej, głównym problemem pozostaje kwestia przyszłej spłaty greckiego długu. Większość ekspertów jest przekonana, że Grecy nie będą w stanie kiedykolwiek oddać pieniędzy.

Nieufność krajów strefy euro rośnie, czego przejawem jest brak entuzjazmu wobec niemieckiego pomysłu restrukturyzacji długu Hellady. W rozmowie z Wall Street specjalista Deutsche Banku Thomas Mayer stwierdza, że rządy krajów strefy ,,zachowują się jakby jedynym problemem Grecji był brak płynności'', podczas gdy, zdaniem eksperta, istnieje ryzyko, że ten kraj, a razem z nim Irlandia i kolejne zagrożone upadłością państwa nie będą w stanie wrócić do gospodarki rynkowej.

Według Mayera w celu ustabilizowania sytuacji kraje muszą wprowadzać drastyczne programy oszczędnościowe na które nie ma zgody społeczeństwa. Grozi to stałą destabilizacją gospodarki wolnorynkowej na ich terytorium.

Poparcie dla kolejnych cięć wprowadzanych przez Papandreu maleje nawet w łonie jego partii, która, co ciekawe, jest partią socjalistyczną. Część posłów partii Socjalistów zbuntowała się ostatnio wobec reformy, bez której nowa pomoc dla Grecji nie zostanie udzielona. W świetle tych faktów głosy pojawiające się w kręgach niemieckich ekonomistów o konieczności sprzedawania wysp greckich w celu ratowania budżetu tego państwa jawią się jako coraz mniej fantastyczne.

Szczególnie, że forma greckiej pożyczki może sprawić, że kryzys przeniesie się na pozostałe kraje strefy Euro. Jak twierdzi premier Luksemburga Jean Claude Junker w rozmowie z Suddeutsche Zeitung, udział prywatnych wierzycieli w pakiecie pomocowym dla Grecji może sprawić, że agencje ratingowe uznają kraj za niewypłacalny. Zdaniem Junkera kryzys euro może przenieść się do Belgii i Włoch.

W tych ostatnich wzmocniły się niedawno tendencje seperatystyczne animowane głównie przez Ligę Północną dążącą do secesji Lombardii, która radzi ekonomicznie radzi sobie zdecydowanie lepiej, niż pozostałe regiony kraju, a jej mieszkańcy czują się pokrzywdzeni wysokimi podatkami, które ich zdaniem sprawiają, że płacą oni karny haracz za niegospodarność pozostałej części Włoch.

Obawy Junkera potwierdza ostatni rating agencji Moody's która zamierza obniżyć wskaźnik wiarygodności kredytowej Włoch. Agencja uzasadnia to problemami strukturalnymi włoskiej gospodarki, która działa podobnie jak ekonomie pozostałych krajów zagrożonych kryzysem – jest wysoko opodatkowa i ograniczona daleko idącymi regulacjami, przy jednoczesnym rozroście administracji i pakietów socjalnych. Włochy to druga po Grecji gospodarka z najwyższym zadłużeniem (obecnie 120 procent PKB). Koszta zapaści trzeciej co do wielkości ekonomii strefy euro byłyby nie do udźwignięcia.

Wśród krajów zagrożonych zapaścią luksemburski premier wymienił także Portugalię i Irlandię.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obliczył, że sytuacja w Grecji może zagrozić światowej gospodarce. W analizie przedstawionej w Waszyngtonie w piątek (17.06) wskazuje na wzrastający niepokój inwestorów. Według MFW nie ma alternatywy dla niepopularnych reform budżetowych Papandreu.

Rozmowy na ten temat trwają. W czwartek i piątek odbędzie się szczyt premierów i głów państw Unii Europejskiej w Brukseli.

Jacob Heilbrunn z The National Interest uznaje zapaść grecką za fin de siecle zeszłego wieku, podobną do cezury pierwszej wojny światowej będącej historycznym zakończeniem dziewiętnastego wieku. Zdaniem specjalisty kryzys w Grecji może spowodować wycofywanie się krajów ze strefy euro lub zmiany systemu ekonomicznego na Starym Kontynencie. Byłby to, według Heilbrunna koniec marzeń o wielkiej Europie depczącej po piętach Stanom Zjednoczony. Byłby to również koniec Europy socjalnej forsowanej przez stare pokolenie z czasów po drugiej wojnie światowej spersonifikowanego w osobach takich, jak Jaques Chirac, czy Helmut Kohl.

W Los Angeles Times pojawiły się nawet opinie, że obecny kryzys jest początkiem końca europejskiego projektu politycznego i ekonomicznego. Heilbrunn nie ma wątpliwości – Europę czeka nowa liberalna przyszłość, lub koniec w gruzach socjalistycznego lewiatana.

Opracował Wojciech Jakóbik

źródła: http://nationalinterest.org/blog/jacob-heilbrunn/the-end-socialist-greece-5497

http://online.wsj.com/article/SB20001424052702303936704576395314159080624.html

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15171408,00.html

 


Start Przegląd prasy i Internetu Co z tą Grecją, co z tym kryzysem? - opinie z Niemiec i zza Oceanu