SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przegląd prasy i Internetu Foreign Policy: Europa tonie

Foreign Policy: Europa tonie

Email Drukuj PDF

 

W obszernym artykule na łamach Foreign Policy Steven Erlanger porównuje Europę do tonącego Titanica. Razem z zapaścią gospodarczą na Starym Kontynencie zawitał kryzys polityczny i tożsamościowy a za nimi, zdaniem autora artykułu mogą nadejść dezintegracja i upadek.

Erlanger wskazuje na kilka kluczowych symptomów zbliżającego się upadku Europy. Pierwszy to porażka militarna której symbolem staje się powoli przeciągająca się wojna w Libii. Bez amerykańskiego wsparcia Francuzi i Brytyjczycy nie potrafią doprowadzić do rozstrzygnięcia tego konfliktu, a stale uszczuplane budżety wojskowe są już na wyczerpaniu.

Również kryzys grecki i niemożność poradzenia sobie z nim jest wynikiem braku poczucia wspólnoty, którą wymuszały dawniej sowieckie czołgi na linii Elby, i od czasu upadku Związku Radzieckiego nie pojawił się podobny czynnik jednoczący Europę. Erlanger wskazuje również na fakt, że obecnie Unia Europejska jest dużo większa i nie potrafi artykułować jednorodnego stanowiska nawet w drobnych sprawach.

W kwestii greckiej brak solidarności pomiędzy bogatą Północą a nie radzącym sobie z euro Południem jest kluczową przyczyną pogłębiania się problemu, pomimo podejmowanych prób jego rozwiązania. Nie ma jedności politycznej, ekonomicznej ani woli do stworzenia takowych.

Amerykanin ocenia, że rozbitą i spartykularyzowaną Europę czeka upadek i przegrana w globalnej rywalizacji. Wskazuje on na rosnące w USA zniecierpliwienie w obliczu wzrastającej siły Chin i nieumiejętności stawienia im czoła przez Europejczyków. Osamotnieni Amerykanie mogą niebawem poszukać bardziej wiernych i silnych sojuszników w innych częściach globu. W tym kontekście Erlanger przypomina o kruszeniu się transatlantyckiej więzi która jest kolejnym zwiastunem upadku Starego Kontynentu.

Swój artykuł kończy on jednak pozytywnym akcentem cytując duże fragmenty z optymistycznego wystąpienia premiera RP Donalda Tuska podczas rozpoczęcia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Erlanger zgadza się z polskim politykiem, że bez solidarności europejskiej nasz kontynent czeka upadek, a silne kraje wybierając egoizm same podcinają sobie gałąź na której siedzą. Według amerykańskiego publicysty nie ma alternatywy dla powrotu do projektu wspólnej Europy wspieranej przez Stany Zjednoczone, jednakże Europejczycy mogą jego zdaniem zrozumieć to za późno.

Źródło: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/07/20/a_continent_sinking

Opracował: Wojciech Jakóbik

 


Start Przegląd prasy i Internetu Foreign Policy: Europa tonie